Varovné signály podle kterých poznáte, že někdo trpí skrytou depresí.

1

Tohle byste měli jednoznačně umět poznat. U mnoha lidí je deprese ukrytá a vůbec se neprojevuje tak, jak byste předpokládali. Mnohé příznaky jsou proto přehlíženy a tito lidé jsou odkázáni trpět v tichosti. V posledních letech se daří zvýšit povědomí společnosti a její otevřenost k diskusi ohledně deprese. Přesto je stále rozšířená určitá fixní idea deprese, díky níž přehlížíme mnohé její příznaky. Deprese vůbec nemusí být viditelná a člověk s depresí se vůbec nemusí jevit jako „jednoduše smutný“. Kvůli nesprávnému chápání máme často problémy zpozorovat toto duševní onemocnění, které může mít různé projevy. Navzdory velkému posunu v posledních letech však stigma stále přetrvává a protože není jednoduché říci to nahlas a zatěžovat tím ostatní, mnozí lidé se rozhodnou svou depresi raději skrývat. Proto je vhodné naučit se a chápat, jaké podle všeobecných předpokladů nepravděpodobné projevy může mít deprese , když ji lidé ukrývají před ostatními, či často i sami před sebou.

Jak jí poznat?

1) Není to na nich poznat

Veřejnost žije v předpokladu, že člověk, který bojuje s depresí, musí mít určité přesné znaky. Deprese je zobrazována jako stav, kdy daná osoba není schopna pěkně se upravit či obléci, smát se, zda někdy vůbec vylézt z domu. Je třeba si uvědomit, že kromě toho, že samotná deprese má několik variant s celým spektrem závažnosti příznaků, také každý člověk je jiný a může mít jiné symptomy, které bude ovšem i jinak reagovat.

Mnoho lidí však depresi zakrývá. Přece jen, není to téma, o kterém byste se rádi povídali s člověkem, kterého sotva znáte. Je jednodušší, když nenosíte na čele velký nápis. Někteří lidé depresi zakrývají, protože se bojí, že by to zarmoutilo jejich blízké, vytvořilo to problémy, nebo to chápou jako projev slabosti a stydí se.

Mnozí si také vybírají jako formu volání o pomoc a jako prostředek vypouštění své skryté deprese právě vtipy, úsměv a sarkasmus, aby se vyhnuli bolesti z přímého řešení problému. Následně to často působí právě opačně, protože vypadají, jako kdyby si ze svých problémů vůbec nedělali těžkou hlavu. Tak jejich chování nekoresponduje s předpokládanými projevy a oku běžného člověka neprozrazuje nic o jejich vnitřním prožívání.

2) Únava

Únava může být způsobena špatnými návyky, či různými onemocněními. Nepřestávající pocit únavy a frustrace, nastupující prakticky ihned po probuzení se, bez zjevných příznaků jiného onemocnění , může být také příznakem skryté deprese.

Tento varovný příznak přímo ovlivňuje pracovní výkon, také osobní vztahy a často dokáže člověka omezit v provádění určitých aktivit a následně přinášet chybné předpoklady, že to je kvůli lenosti, či neschopnosti.

3) Podrážďenost

Depresi si spojujeme spíše se smutným a apatickým projevem bez života. Důvod, proč se lidé s depresí takto chovají je, že jim nezbývá dostatečná kapacita chovat se jinak. Deprese je „vysává“ ze životní síly a nenechává místo na chápavé, či trpělivé smýšlení. Prostě nemají dostatek síly zvládat situaci jinak a o to hůře nesou, když je jim toto chování vyčítáno.

4) Projevy náklonosti

Mnohé z těchto bodů vycházejí z největšího mýtu o depresi, a to toho, že deprese je prostě pocit smutku. Skutečnost je však taková, že při depresi většinou necítíte absolutně nic. Cítíte se prázdní, popřípadě zmatení. Když už člověk s depresí cítí nějaké pocity, většinou jsou velmi negativní a ty pozitivní jsou výrazně slabší nebo krátce trvající.

Ovšem i toto záleží na závažnosti a samotného prožívání konkrétní osoby. Mnoho lidí však popisuje depresi jako „znecitlivění“, popřípadě své emoce popisují jako formu smutku, či podrážděnosti. Toto výrazně ovlivňuje jejich schopnost přijímat pozitivní slova. Kromě toho, že jejich idea o sobě je zcela odlišná a pravděpodobně by vám i tak neuvěřili, kvůli citovému vyprahlých je pro ně velmi těžké na takové podněty vůbec správně reagovat, i když by velmi chtěli.

5) Žádné aktivity

Toto je velmi známý symptom deprese. Netřeba na něj zapomínat, protože je to jeden z těch nejsnadněji pozorovatelných. Důvodem, pro který se děje je to, že deprese člověka obírá o sílu fyzickou i psychickou. Často jsou příliš unavení a zničení na to, aby jevily zájem, ale co je ještě horší, je psychická stránka tohoto symptomu. Jelikož deprese výrazu snižuje schopnost cítit, že člověka něco naplňuje, předešlé aktivity ztrácejí svůj smysl a přestávají být atraktivní.

6) Špatná strava

Ať už jde o to, že jedí málo, zda nejedí vůbec, nebo se přejídají, při depresi jsou běžné oba tyto extrémy. Člověk s depresí se snaží najít cestu ven, nebo alespoň chvilkové uvolnění. Pokud se jídlo stane jediným prostředkem radosti pro člověka s depresí, velmi snadno upadne do přejídání.

Naopak, i samotná konzumace jídla může pro člověka s depresí stát nesmyslnou aktivitou. Někteří lidé s depresí jedí málo, protože cítí, že nad jedením mají kontrolu, zatímco nad svou depresí ne. Těm, kteří nemají depresi diagnostikovanou nebo si ji ani neuvědomují, to společnost ztěžuje o to víc, že nepovažují jejich stravovací návyky za symptom deprese.

loading…


Komentáře

komentářů

redaktor